☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Zgłoszenie oferty pracy

Zgłoszenie oferty pracy przez Internet .


Powiatowy Urząd Pracy udostępnił Pracodawcom możliwość wysłania oferty pracy przez Internet - http://pupslawno.pl/firma/dodaj-oferte .

Rozwiązanie takie pozwala szybko wygodnie i bezpłędnie wypełnić formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy bez potrzeby wychodzenia z firmy. 

 

Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail.

Krajową ofertę pracy można  przesłać drogą mailową  na  adres : szsl@praca.gov.pl .

 

 

 

 

Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny.

 

Zgłoszenie krajowej ofert pracy w Urzędzie jest dokonywane przez pracodawcę  pisemnie.

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy powinno zawierać następujące informacje:

 

- pełna nazwa pracodawcy (zgodna z zaświadczeniem GUS),

- wyczerpujące dane teleadresowe pracodawcy,

- mię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika wskazanego do kontaktów w sprawie oferty pracy,

- oznaczenie formy prawnej działalności,

- NIP,

- podstawowy rodzaj działalności według  Polskiej Kwalifikacji Działalności,

- liczba obecnie zatrudnionych pracowników,

-informację czy pracodawca jest agencją zatrudnienia,

- preferowaną formę kontaktów,

- nr faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej ( jeżeli posiada),

- nazwę i kod zawodu i specjalności,

- nazwa stanowiska i wyczerpujące wymagania w stosunku do kandydatów do pracy,

- liczba wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych,

- ogólny zakres obowiązków,

- miejsce wykonywania pracy,

- rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,

- wymiar czasu pracy, informacje o systemie i rozkładzie czasu pracy,

- proponowane wynagrodzenie brutto, system wynagradzania,

- data rozpoczęcia i okres zatrudnienia

- postępowanie z ofertą pracy ( okres aktualności ofert, częstotliwość kontaktów z osoba wskazana przez pracodawcę, informacje dotyczące upowszechniania oferty).

 

Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

 

1.      zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, o przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną

2.      w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został  ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo  jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

 

Pracodawcy zgłaszający wolne miejsce pracy, po rozmowie z pośrednikiem pracy, przyjmującym zgłoszenie, wybierają sposób realizacji zgłaszanej oferty pracy. Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie, która:

·          zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy

·          nie zawiera tych danych.

 

Oferty pracy wpływające do PUP na bieżąco umieszczane są :

·          na tablicy ofert pracy w siedzibie Urzędu,

·          w internetowej bazie ofert pracy,

·          na stronie internetowej.


 
 
ilość odwiedzin: 666165

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X