☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Definicja i zasady poradnictwa

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pomocy pracodawcy w doborze kandydatów do pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników.

Doradcy zawodowi

informują o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

udzielają porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badają zainteresowania i uzdolnienia zawodowe,

kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia (wyłącznie za zgodą bezrobotnego lub poszukującego pracy),

inspirują, organizują i prowadzą grupowe porady zawodowe dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Doradcy zawodowi udzielają pomocy pracodawcy:

w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielenie porad zawodowych

 

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

dostępności usług dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,

dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,

równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową, 

swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,

bezpłatności usług,

poufności i ochrony danych

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. nr 69 poz. 415 ze zmianami).

Szczegółowe informacje pokój 89 e-mail: h.siwek@pupslawno.pl

 


 
 
ilość odwiedzin: 666135

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X