☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Sławno

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Finansowanie kosztów egzaminu i licencji

O dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji mogą ubiegać się osoby bezrobotne. Starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Osoby starające się o dofinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w złożonym wniosku powinny zawrzeć  w szczególności:

  • imię i nazwisko oraz  numer PESEL, adres zamieszkania wnioskodawcy,
  • informację o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji oraz  nazwę i adres instytucji egzaminującej lub wydającej licencję,
  • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Powiatowy Urząd Pracy zawiera z bezrobotnym umowę na sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.
Podstawa prawna: Art. 40 ust. 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach tynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami)


 
 
ilość odwiedzin: 666156

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X