Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

z dnia 27 siernia 1997 r.

Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776

( proszę nacisnąć powyższy link )