Ustawa o dochodach jednostek samorządu

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

z dnia 13 listopada 2003 r.

Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966

( proszę nacisnąć powyższy link )