Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

Do praw i obowiązków pracodawców i przedsiębiorców zalicza się :

- formy wsparcia 

- informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

- informacja o zatrudnieniu cudzoziemców z UE i EOG

- informacja o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG