Ustawa o samorzadzie powiatowym

Ustawa o samorządzie powiatowym

 z dnia 5 czerwca 1998 r.

Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578

( proszę nacisnąć powyższy link )