Ustawa o promocji zatrudnienia ..

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

z dnia 20 kwietnia 2004r.

Dz.U. 2017 poz. 1065

( proszę nacisnąć powyższy link )