Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym

Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym

z dnia 13 października 1998 r.

Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887

 

( proszę nacisnąć powyższy link )