Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej

z dnia 12 marca 2004 r.

Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593

( proszę nacisnąć powyższy link )