Godziny otwarcia i przyjmowania interesantów

Godziny otwarcia Urzędu:
7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.00

 

 

 W sprawach skarg i wnisków interesantów przyjmuje Dyrektor lub jego Zastępca

w każdy poniedziałek w godzinach :

8.00 - 10.00